Aktualijos

Ekonomikos kongresas Balstogėje

Naujų rinkų paieška orientuota į kaimynines su Lenkiją šalis. Pasinaudojus tokia galimybę, Zbigniew Chylinski, Šiaurės atstovybės direktorius dalyvavo diskusijoje skirtoje verslo bendradarbiavimui tarp Lenkijos ir Lietuvos todėl, kad įmonė PKP Energetyka neseniai tapo Lenkijos-Lietuvos prekybos rūmų nariu.

Pirmojo Rytų ekonominio kongreso, kuris įvyko 2014 m., leidinio sėkme buvo įrodymu, kad yra debatų dėl Lenkijos rytų makro-regiono ateities būtinumas. Kongresas pasirodė esąs sėkmingas, kaip matyti iš suformuluotų išvadų ir rekomendacijų skaičiaus bei didelės dalyvavusių svečių skaičiaus. Renginiu labai buvo susidomėjusi žiniasklaida, kas labai svarbu šalies rytų regionu propagavimui, įskaitant jų investicinį patrauklumą. Kongreso tematika yra plati ir orientuota į pagrindines temas susijusias su rytų Lenkijos ateitimi ir ekonomine plėtra.

Į Rytų ekonominio kongreso II darbotvarkę įtraukti klausimai dėl ekonomikos būklės ir perspektyvų Rytų Europos dalyje, saugumo, tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimai, o taip pat infrastruktūros didelių investicijų svarba, be kita ko, išsami tokių ekonomikos sričių analizė kaip: energetika, žemės ūkio - maisto produktų rinka, medicinos paslaugos, prekyba, turizmas ir svetingumas.

Į II Rytų ekonominio kongresą Balstogėje susirinko virš tūkstančio svečių, tarp kurių regiono, šalies ir Europos politikai, ekonominio gyvenimo lyderiai, Lenkijos ir užsienio įmonių atstovai, ekspertai ir mokslininkai.

This page uses cookies.Close