Aktualijos

Bendrosios Europos rinkos iššūkis

Nėra lengva pradėti darbą užsienio rinkoje. Nors daugelį metų esame Europos Sąjungos nariais, iš praktikos paaiškėjo, kad Sąjungos šalyse viešųjų pirkimų ir statybos įstatymai skiriasi nuo Lenkijos įstatymų, todėl ženkliai sunkiau gauti užsakymus šiose rinkose. Turint tai omenyje, PKP Energetyka Šiaurės atstovybė pradėjo veikti siekiant patenkinti Lietuvos rinkoje šiuo atžvilgiu nustatytus reikalavimus.

Tam, kad įvykdyti užduotį pagal įstatymą Lietuvoje, reikalingi statybos leidimai atitinkamose specialybėse, Statybos inžinierius - tai kvalifikacijos pavadinimas, kuris įgyjamas užbaigus mokslus su tam tikra mokymo kryptimi. Teisę vykdyti vadovo funkcijas pagrindinėse techninėse veiklos srityse statybose Lietuvoje turi statybos architektas ir inžinierius, kuris gavo kvalifikaciją Lietuvoje ir kitose EU šalyse. Tuo atveju, jeigu inžinierius yra iš užsienio šalies, jis turi gauti iš statybos produkcijos sertifikavimo centro teisės pripažinimo dokumentą, kuris yra būtinas, kad pvz. Lenkijoje gautas leidimas galiotų Lietuvoje.

Tam tikslui Lietuvoje statybos leidimus pripažįstantis inžinierius turi gauti dokumentą apie kvalifikacijos įgijimą. Tokį dokumentą gali gauti fiziniai asmenys, kurie išlaikė egzaminą – prieš tai praėję apmokymus – Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC). Tokie apmokymai buvo užbaigti egzaminu, kuris buvo organizuotas Šiaurės Atstovybėje. Jame dalyvavo 7 darbuotojai ir visi sėkmingai išlaikė, taip įgyjama statybos kvalifikaciją pagal Lietuvos įstatymus. Gautas kvalifikacijos pažymėjimas yra pirmas žingsnis pradedant savo veiklą Lietuvos rinkoje.

This page uses cookies.Close